Děti a příroda

Ač se to na první pohled nezdá, stále žijeme v přírodě. Lidská obydlí jsou pouze útulná hnízdečka, která jsme si v ní vyklestili, ale stále budujeme na jejích základech. Příroda nás stále ovlivňuje. Jsme se svým prostředím úzce svázaní.

Tento vztah musíme také předat našim dětem. Je důležité vést děti k tomu, aby si přírody vážily a chovaly se k ní s úctou. Děti se musí naučit, že příroda není nepřítel, kterého si člověk musí podmanit, ale spíše partner, se kterým musí spolupracovat a udělat mu ústupky, když je to nutné. Tyto lekce se dětem vyplatí, až z nich jednoho dne budou dospělí a budou samy rozhodovat o osudu naší Země.

Důsledkem slabého vztahu dětí k přírodě je neschopnost dětí pociťovat zodpovědnost za přírodu, a tudíž k přírodě pak budou lhostejné. To může mít v krajních případech i katastrofické následky.

Pokud děti budou mít přírodu rády, budou v ní chtít trávit čas. Pobyt v přírodě je pro děti velice důležitý, obohacuje je totiž ve všech směrech: u dětí se rozvíjí hrubá i jemná motorika, představivost, etické cítění a schopnost umět relaxovat. Naopak absence pobytu dětí v přírodě vede především ke snížení imunity, upadá orientační smysl a cit pro počasí.

Děti od útlého věku projevují zájem o přírodu a přirozeně k přírodě tíhnou. Toto spojení se ovšem musí hýčkat, udržovat a dále rozvíjet. Kvůli narůstající urbanizací a šířící se zástavbě ale ubývá míst, kde by si děti mohly beze strachu hrát venku. Ubývá také babiček a dědečků z venkova, u kterých by děti mohly trávit prázdniny. Místo toho je pro mnohé rodiče zdánlivě bezpečnější nechat děti zabavit se uvnitř a nahnat je tak do náručí televize, počítače a herních konzolí, protože tam je aspoň nic nepřejede.

Není divu, že v poslední době mnozí rodiče ani neví, kde s budováním vztahu dítěte k přírodě mají vůbec začít. Způsobů, jak dětem přiblížit přírodu, je bezesporu mnoho. Pomoci mohou například environmentálně zaměřené pedagogické organizace jako Bee Harmony.

Správně koncipovaná environmentální výchova využívá životní prostředí jako zdroj k učení, výchově, k osvojování důležitých kompetencí a dovedností.

V Bee Harmony k tomuto účelu používáme naše jedinečné autorské materiály a hry, které budou děti zaručeně bavit. Naši zkušení lektoři zaujmou malé posluchače poutavým povídáním o přírodě, které dětem pomůže v sobě nalézt lásku k přírodě a živý zájem o procesy, které v ní probíhají. Zároveň je naučí, že všechnu krásu, kterou v přírodě nalezneme, je nutno chránit.